Eric Hemeleers

Eric Hemeleers
Afgevaardigd bestuurder
Léon Eeckman Art Insurance

Na zijnkandidaturenaande ICHEC, verkrijgt Eric Hemeleers zijnlicentie van handelsingenieuraan de UCL. Hijvervolledigtzijnkennis door eenopleidingtevolgenalsfinancieelraadgeverbij AXA/WinterthurteBrussel. Hijstartvervolgenszijncarrièrein 1993 alsproductie-assistentbij Arias International, meubelfabrikantte Marche-en-Famenne. Na enkelejarenervaring, engageerthijzich in de farmaceutische sector bij « Union Chimique Belge » omdaarnaals Consultant aan de slag tegaanbij het kabinet van financiëlediensten, Price Waterhouse Coopers.

In 1998 vervoegt Eric Hemeleers het familiebedrijf Léon Eeckman NV, makelaarskantoorgespecialiseerd in collectie- en kunstverzekeringen.Reeds 11 jaarzethij de traditie in het bedrijfverder ten voordele van de kunst en de cultuur. Onderzijnimpuls, zet het bedrijf, waarvanhijafgevaardigdbestuurd is met zijnbroer Marc, zijnschoudersonderverschillendeartistiekeprojecten en heeft het bedrijf, tot tweemaal toe, de Caïusprijsmogenontvangen.

Gelijklopend met zijnprofessioneleactiviteiten is Eric Hemeleers lid van verschillendeculturele, artistieke of museagerichteinstellingen en maakthijdeeluit van de Raad van Bestuur van verschillendeliefdadigheidsinstellingen. Hij is eveneensVoorzitter van Prométhéavzw, die aancultureleprojecten en aanhet behoud van het patrimonium de gegevensteun van ondernemingenaanbrengt.

Vader van vierkinderen, verzekerthijeveneens het voorzitterschap van de ouderraad van de leerlingen van hun school.

Als schrijver en schilder, is hij de auteur van het werk :Gids in verzekeringsmaterie gericht aan musea en kunstcentra, uitgebracht onder de directive van MAC’S (Musée d’Art Contemporain, Grand, Hornu, België).