Juridische informatie

Beste klant, Beste bezoeker,

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2013 en de Koninklijke Besluiten, brengt ons kantoor u op de hoogte van volgende informatie:

I. INFORMATIE OVER ONS KANTOOR

ALGEMENE INFORMATIE:

 • 1. Ons kantoor
 • NV Léon Eeckman
 • Eeckman Art & Insurance
 • Is gevestigd te Marconistraat 167 B5 - B-1190 Brussel-België
 • T + 32 (0) 2 539 00 80
 • F + 32 (0) 2 537 96 19
 • art@eeckman.eu - www.eeckman.eu
 • Beroepsregister: BE 0455.565.448
 • 2. Ons kantoor is ingeschreven als verzekeringsmakelaars onder nummer A12934 in het register van verzekeringstussenpersonen beheert door de FSMA. FSMA – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Congresstraat 12-14 B - 1000 Brussel - België www.FSMA.be
 • 3. Ons kantoor communiceert bij voorkeur via brief, telefoon, e-mail en ons website.
 • 4. Ons kantoor communiceert bij voorkeur in Frans, Nederlands en Engels.
 • 5. Ons kantoor doet zijn best om u tevreden te stellen. In het geval van een probleem of vraag, staan we tot uw volledige beschikking. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening die we niet samen kunnen oplossen, mag u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen. Ombudsman van de Verzekeringen Meeûssquare 35 B - 1000 Brussel - België Tel. 02/547.58.71 - Fax. 02/547.59.75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN VERZEKERINGSADVIES:

 • “Als verzekeringsbemiddelaar zorgen we ervoor op een eerlijke, billijke en professionele manier te handelen en altijd de belangen van onze klanten te dienen. In die geest hebben we onze algemene voorwaarden opgesteld welke naar de beste praktijken van de verzekeringssector verwijzen, terwijl alle geldende regelgeving aanpassen.”

BELIJD BIJ BELANGENCONFLICTEN:

 • “In overeenstemming met de huidige wetgeving, heeft ons kantoor nodige maatregelen getroffen om de belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen binnen onze activiteiten te identificeren, te waarschuwen en te beheren.“

INDUCEMENT:

 • "In overeenstemming met de huidige wetgeving, heeft ons kantoor een vergoeding beleid ontwikkeld om een volledige transparantie te waarborgen over de verschillende soorten inkomsten die door onze activiteiten worden gegenereerd.”

PRIVACY POLICY (GDPR = ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING):

 • "In overeenstemming met de huidige wetgeving, heeft ons kantoor een beleid voor het beschermen van persoonlijke gegevens ontwikkeld dat tot doel heeft de versterkte rechten van de betrokken personen te waarborgen (recht op toegang, recht op vergetelheid, recht op overdraagbaarheid, enz.).”

ONZE POLITIEK INZAKE BELEID VAN DUURZAAMHEID (SFDR):

 • “In overeenstemming met de huidige wetgeving, heeft ons kantoor de nodige maatregelen getroffen om passende maatregelen genomen om de duurzaamheid in de financiële-dienstensector te ondersteunen (zie hier)”

II. INFORMATIE OVER ONS DIENSTENPAKKET EN DE POLISTYPES DIE ONS KANTOOR KAN AANBIEDEN

VERZEKERINGSBEMIDDELING:

 • Als verzekeringsbemiddelaar zijn we bevoegd in het adviseren, aanbieden, plaatsen en beheren van verzekeringsoplossingen. In ons adviesverlening streven ernaar om te werken op basis van een onpartijdige analyse voor het afsluiten van de verzekeringscontracten. Naar plaatsing van een polis helpen we bij beheer en administratie, inclusief het melden en regelen van schadegevallen (zie ook onze algemene voorwaarden).

VERZEKERINGSTAKKEN:

 • Verzekeringsoplossingen te kunnen aanbieden welke overeenstemmen met de verlangens en behoeften van klanten vereist een studie van de algemene- en bijzondere polisvoorwaarden. Indien nodig moeten aangepaste verzekeringsvoorwaarden met de gekozen verzekeraar onderhandelen worden.
 • Omdat we als verzekeringsmakelaar met verschillende maatschappijen samenwerken, ligt het buiten het bestek van onze website om alhier een gehele vergelijkende analyse van/tussen de polisvoorwaarden te maken.
 • Voor uw gemak hebben we een overzicht opgesteld van alle soorten verzekeringscontracten (link) in schadeverzekering en levensverzekeringen die ons kantoor kan bieden. Voor de specifieke algemene voorwaarden die door de verzekeringsmaatschappijen worden gebruikt, verwijzen we u naar de Sector Cataloog.