Marc Hemeleers

Marc Hemeleers Afgevaardigd bestuurder Eeckman Art & Insurance Brussel - Genève - Parijs

Gediplomeerd in de kunst van de filmdistributie aan het « Institut des Arts de Diffusion » (1994, Louvain-la-Neuve) en in verzekeringen aan de « Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales » (1996, Brussel), heeft Marc Hemeleers zich sinds 1995 aangesloten bij het familiebedrijf, gekend als de makelaarskantoor Eeckman Art & Insurance, en gespecialiseerd in kunst- en collectieverzekeringen. Na er alle operationele functies onder de knie te hebben gekregen, wordt hij commercieel directeur in 1997, en bestuurder. Hij vervolledigt zijn kennis door het volgen van een opleiding als financieel raadgever IFA (Independant Financial Advisor).

In 2000, wordt hij aangetrokken door de Britse groep Hiscox, Europese leider in het domein van de kunstverzekeringen, om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de opstarting van de groep te vertegenwoordigen in België. Na deze missie met succes te hebben voltooid, verlaat Marc Hemeleers de groep in 2003, om terug deel uit te maken van de directie van Eeckman Art & Insurance. Hij lanceert tegelijkertijd een gelijkaardige activiteit in Genève.

Sindsdien gaat hij verder met de familietraditie, in hechte samenwerking met zijn broer Eric, om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen voor de bescherming en de overdracht van het kunstpatrimonium, en dit als gelukkige papa van twee jonge kinderen.